130 rokov od vzniku hasičského zboru v Liptovskom Hrádku

Dobrovoľný hasičský spolok (v orig. ohňohasičný spolok) v Liptovskom Hrádku vznikol a začal vyvíjať okamžite svoju činnosť v polovici roku 1880. Ustanovujúci zápis spolku sa zachoval z 8. júna 1880 a členovia sa prvý-krát oficiálne zišli na zasadnutí spolku 12. júna toho istého roku. Na čele spolku bol Ján Karál a členmi: Róbert Košáni (Kossányi), zememerač, Ján Rác (Rácz), zapisovateľ spolku, Ján Farkaš (zapisovateľ spolku od r. 1881). Štefan Rády, Štefan Bílek, Viliam Lux, Štefan Luc (Lúcz), Imrich Kevický, Anton Kolomann, Ferdinand Cupra (Czupra), Florián Kolináši (Kollinászi), Július Kemka, Jozef Ciró (Czirók), Ferdinand Navrátil, Gejza Báty (Báthy), Ľudovít Bukó, Július Briill, Michal Detrich, Pavol Bilaveský (Bilaveszký), Ferdinand Jahn, Alexander Kolbaj (Kolbay), Ferdinand Herbek (Herbeck), Július Melčický (Melcsiczky, od r. 1883 zapisovateľ spolku) a ďalší...
(otvor priložený súbor)

Dokumenty na stiahnutie

05.03.2010 00:00 Mesto Liptovský Hrádok