Vozový park technických služieb

Bucher BU 150
preprava stavebného materiálu – štrk, piesok, zemina (3,2 tony)
preprava materiálu do dĺžky 4m
preprava zeleného odpadu, konárov
s prípojným pluhom - čistenie miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov od snehu
posyp komunikácií a chodníkov
Mann TGL s hydraulickou rukou a vyklápacou nadstavbou
preprava stavebného materiálu – štrk, piesok, zemina (5 ton)
preprava materiálu do dĺžky 5 m
nakladanie a skladanie ťažkého materiálu hydraul. rukou
Traktor s prípojným vozidlom "platniak"
UNC 061
zhŕňanie, terénne úpravy
nakladanie materiálu
výkopové práce – prípojky – voda, elektro, plyn, šírka lyžice 40 cm
dosah rýpania 2,5 metra
Traktor NEW HOLLAND
nakladanie, rozhŕňanie, úprava terénu
s prípojnou metlou: zametanie miestnych komunikácií, parkovísk, dvorov
s prípojným pluhom: čistenie miestnych komunikácií, parkovísk, dvorov od snehu
ZAMETAČ BUCHER CITY CAT
Zametanie MK a chodníkov s vysávaním nečistôt, zalievanie zelene
Cisternové vozidlo
preprava vody(nádrž 8000 l), úžitkovej
zmývanie miestnych komunikácií, chodníkov, dvorov a parkovísk
polievanie trávnikov a ostatnej zelene
Motorová píla
práce s motorovou pílou, rezanie a orezávanie stromov
Motorové kosačky a krovinorezy
kosenie trávnikov, údržba kríkov 
Motorový valec
valcovanie - úpravy terénu
valcovanie - opravy miestnych komunikácií a chodníkov
Rezačka živičných krytov
prerezávky miestnych chodníkov a komunikácií do hrúbky 10 cm
opravy poškodených MK a chodníkov vrstvou živice 
Vysokozdvižná plošina
práce vo výškach, výškový dosah 16 metrov  
TATRA 815 s nadstavbou na prepravu veľkoobjemových kontajnerov
ramenový nakladač
dovoz, odvoz a prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz odpadu na skládku
prevoz rôznych materiálov pri rekonštrukciách a prestavbách budov a zariadení
odvoz BRO

Ceny sú k dispozícii na kontaktnom telefónnom čísle 044/5222303 podľa platného cenníka, prípadne dohodou.
09.01.2013 00:00 MsÚ LH