Sadzobník správnych poplatkov

V zmysle noviel zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch uverejňujeme Sadzobník správnych poplatkov účinných od 1. januára 2013:
 

Dokumenty na stiahnutie

21.10.2012 00:00 MsÚ LH