Voľby do Európskeho parlamentu - 24. máj 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z. z. rozhodol o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu. Určil deň konania na sobotu 24. mája 2014. Čas konania volieb 7.00 hod. do 22.00 hod.
Právo voliť do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú
- občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
- občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
- občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014).
Viac na stránke MV SR:      http://www.minv.sk/?volby-ep
 
Výsledky volieb sú na  http://ep2014.statistics.sk/EP-dv/def-sk.html

Dokumenty na stiahnutie

10.03.2014 00:00 Mesto LH