Zrušenie Hrádockého fóra

Dňa 10.12.2015 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku. V bode programu "Rôzne" poslanecký zbor schválil zrušenie Hrádockého fóra z oficiálnej internetovej stránky mesta Liptovský Hrádok s odôvodnením, že Hrádocké fórum vzniklo na internetovej stránke mesta v roku 2006 ako priestor, ktorý mal slúžiť na výmenu názorov medzi obyvateľmi mesta a samosprávou mesta a na otázky verejnosti ku kvalite života v našom meste, či práce MsÚ, MsP, ZŠ s MŠ, CVČ alebo ZUŠ. Žiaľ, tieto charakteristiky Hrádocké fórum stratilo a už neplní účel, pre ktorý bolo zriadené. Na fóre sa v súčasnosti objavovali príspevky, v ktorých prispievatelia písali neoverené informácie, ktoré boli skôr dezinformácie, príspevky, ktoré boli v rozpore s dobrými mravmi, ohovárali a hanobili prácu pracovníkov mestského úradu, primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, či samotných občanov nášho mesta. Pri tejto príležitosti poslanci opäť pripomenuli a potvrdili komunikáciu s občanmi formou, ktorá bola zverejnená v mesačníku mesta Liptovský Hrádok júl/2015 na strane 2.

14.12.2015 10:19 Mesto LH