LIPTOVSKÝ HRÁDOK jún 2016 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3 300 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok a v m. č. Dovalovo.

Dokumenty na stiahnutie

30.05.2016 15:04 MsÚ Liptovský Hrádok