Fond na podporu umenia podporil mestskú knižnicu

Fond na podporu umenia podporil mesto Liptovský Hrádok dotáciou vo výške 5.000 eur namodernizáciu interiéru detského úseku Mestskej knižnice v Liptovskom Hrádku.
„Zámerom projektu, ktorý sme podali pod názvom Inovované prostredie, impulz pre kreativitu a osobnostný rast je odstrániť súčasné technické bariéry, ktorými je nevyhovujúce a zastaralé interiérové vybavenie detského úseku mestskej knižnice. Nákupom nových interiérových prvkov inovujeme a zatraktívnime tento priestor mestskej knižnice, poskytneme tak deťom a mládeži vyššiu kvalitu a komfort, čo môže byť impulzom pre ich kreativitu a osobnostný rast“, povedala Anna Rašiová, vedúca odboru MsÚ.
Projektovými aktivitami je obstaranie interiérových prvkov so základnou (knižničné regály, stoly, stoličky) a doplnkovou funkciou („relaxačný úsek“). Všetky prvky funkčne zodpovedajú konkrétnym cieľovým skupinám a svojim dizajnom, veľkosťou, farebnosťou budú pre detského čitateľa atraktívne a inšpirujúce. Hlavnou cieľovou skupinou sú deti do 15 rokov a deti predškolského veku.
Fond na podporu umenia podporil tento projekt čiastkou 5 tis. eur z pôvodného rozpočtovaného nákladu 5,8 tis. eur. Mesto Liptovský Hrádok sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške 429 eur. „Pôvodný rozpočet sme upravili do výšky schválenej dotácie, zámery a ciele projektu budú však
aj pri nižšom rozpočtovom náklade dodržané. Podpis zmluvy s FPU očakávame v prvej polovici mesiaca august, kde dohodneme aj konkrétny termín realizácie projektu“, povedala Anna Rašiová.
„Máme radosť, že môžeme vybaviť náš priestor novými knižničnými regálmi, výpožičným pultom, štyrmi kusmi detských drevených stolov pre menšie i väčšie deti, tridsiatimi stohovacími stoličkami. Deti predškolského veku chceme potešiť sedacím vakom, detským nábytkovým setom, či farebným hracím kobercom. Všetko vo farebnom vyhotovení a atraktívnych tvaroch. Pre študentov obstaráme skener, určený špeciálne na skenovania kníh“, uviedla Miroslava Kompišová, knihovníčka MsK a spoluautorka projektu.
(ar)

21.07.2016 12:10 MsÚ Liptovský Hrádok