LIPTOVSKÝ HRÁDOK september 2016 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3 300 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok a v m. č. Dovalovo.

Dokumenty na stiahnutie

31.08.2016 09:24 MsÚ Liptovský Hrádok