HLAS HRÁDOČANA

Mesto Liptovský Hrádok spúšťa formu komunikácie samosprávy s občanmi pod názvom HLAS HRÁDOČANA, čím vytvárame priestor na otázky občanov,  v záujme poskytovania informácií o hospodárení a majetku mesta a činnostiach a úlohách mestského úradu.

Pravidlá

HH môžu využívať zaregistrovaní občania, ktorých otázky budú spĺňať etické kritériá a dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
HH nie je priestorom na reklamné príspevky, príspevky propagujúce podnikateľské aktivity, politické a ideologické názory a propagáciu.
Názory prispievateľov nie sú názormi mesta. Samospráva bude na ne reagovať v čo najkratšom čase, maximálne do 10 pracovných dní.
Pre vstup do HLASU HRÁDOČANA sa zaregistrujte svojim menom a priezviskom, e-mailovou adresou a heslom. 

Súhlasím s pravidlami Hlasu Hrádočana