Inforservis z Dovalova

Fašiangy 2009 v Dovalove

02.03.2009 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

ODVOD dažďových vôd v Dovalove - realizácia ukončená

Ako sme vás už informovali, v mesiaci september 2007 Mesto Liptovský Hrádok v zmysle platného zákona a smernice mesta pre verejné obstarávanie zabezpečilo dodávateľa stavby „Odvod dažďových vôd do toku Dovalovec – Dovalovo, Vyšný koniec“ a to Cestné stavby s r.o., Liptovský Mikuláš. Realizácia stavby začala na prelome mesiacov október-november. Stavba bola dokončená v apríli 2008. Náklady na jej realizáciu boli 2.737.172,- Sk.

14.05.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Posledný fašiang v Dovalove

Spev za sprievodu harmoniky a ozembucha sa ozýval ulicami Dovalova aj tohto roku, v deň posledného fašiangu. Ani pomerne chladné počasie neodradilo našich dôchodcov od toho, aby preoblečení za masky nepobavili a nepotešili svojich spoluobčanov...

05.03.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

MIKULÁŠ v Dovalove

Bol 6.december – v kalendári Mikuláša, čas, kedy sa obdarúvajú snáď po celom svete tí, ktorým chceme urobiť najväčšiu radosť. Sú to najmä naše deti, ktorým pri pohľade na balíčky v oknách svietia očká šťastím.
V predvečer tohto dňa sa uberal Dovalovom zaujímavý sprievod. Naši ochotní dôchodcovia sa rozhodli urobiť radosť nielen tým najmenším, ale aj najstarším a bezvládnym občanom našej obce. Trom Mikulášom robili doprovod dvaja čerti a zbor anjelov. S košíkmi plnými balíčkov sme obišli takmer celé Dovalovo, zavítali sme do príbytkov tam, kde bývali tí najmenší a tí najzraniteľnejší...

11.01.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Zmena trasy autobusovej linky do Dovalova

Vedenie mesta oznamuje, že po dohode so spoločnosťou SAD Liptovský Mikuláš a.s., dôjde v januári 2008 k zmene trasy autobusovej linky. Jedná sa o autobusový spoj Liptovský Hrádok – Liptovská Kokava cez Dovalovo, s odchodom o 16,00 hod. z autobusovej stanice a s novými zastávkami na Ulici Hradná pri obidvoch základných školách. Vedenie mesta tak reágovalo na dopyt rodičov žiakov základných škôl, ktorí v tomto čase končia svoje mimoškolské aktivity a dochádzajú z m.č. Dovalovo a Liptovskej Kokavy.

28.12.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

OBNOVA CHRÁMU, ZBORU I VZŤAHOV - 150 VÝROČIE

Uplynulo už 150 rokov od chvíle, keď hlahol troch zvonov v roku 1857 zvolával dovalovských evanjelikov na slávnosť posvätenia novovybudovaného kostola. Túto vzácnu udalosť si ich potomkovia pripomenuli na Zborových dňoch 10. a 11. novembra s témou „Na ceste k obnove“. Slávnosť otvorila v sobotu dopoludnia „párty“ pre malých staviteľov, na ktorej výkladom Božieho slova poslúžila rodáčka L. Kordošová, dnes farárka v Pozdišovciach. V podvečer na Zborovom večierku „Na ceste k obnoveným vzťahom“ prednášala K. Hudákova, seniorka Lipt.-orav. seniorátu (LOS). Zaujala aj videoprojekcia ankety, kde členovia cirkevného zboru rôznych vekových skupín odpovedali na otázku, čo pre nich znamená chrám. Mládežníci vystúpili s dramatizáciou poviedky C. S. Lewisa – Prípitok skúseného diabla. Nasledovala prezentácia histórie cirkevného zboru od jeho vzniku v 16. st. až po súčasnosť. Priebeh rekonštrukcie, ktorou dovalovský kostol prešiel v tomto roku (obnova fasády a výmena strešnej krytiny), priblížil zástupca stavebnej firmy brat Slavomír Sokol.
Na nedeľných službách Božích s Večerou Pánovou o obnove cirkevného zboru kázal Boris Mišina, konsenior Bratislavského seniorátu, ktorý v Dovalove pôsobil desať rokov (1989 – 1990). Spevom poslúžili zborový spevokol, deti a mládež. Veriacim sa okrem iných prihovoril O. Mrlian, dozorca LOS. Program Zborových dní pokračoval popoludní v miestnom kultúrnom dome, kde sa spomienkami na detstvo prežité na dovalovskej fare podelili potomkovia a príbuzní farárov J. Mišinu a Š. Mosného, ako aj V. Ferenčík, ktorý miesto zborového farára v Dovalove zastával v r. 1990 – 2004. Okrem viacerých vzácnych hostí a rodákov (L. Kordošová, M. Kapitáň) prítomných pozdravil primátor mesta L. Hrádok B. Treger. Slávnostné popoludnie uzatvoril divadelný súbor „Ahoj“ dospelých s predstavením Sluha od K. Royovej.


11.11.2007 - fascinujúci dátum, no pre evanjelikov v Dovalove nedeľa, na ktorú sa nezabúda!
Všetko ma svoj čas a každé počínanie pod nebom ma svoju chvíľu.
(Kazatel 3k,1v)
Tak tomu bolo aj v našom cirkevnom zbore, keď sme sa počas roka rozhodovali zrekonštruovať náš chrám.
A kedy by bol vhodnejší čas - ak nie v roku, kedy si pripomíname 150 výročie posvätenia chrámu?
ANO: rozhodlo sa, zrealizovalo a slovom Božím aj posvätilo v nedeľu 11.11.2007.
No už ostáva len spomínať na tie kasne chvíle, kedy sa stretli rodáci, aj tí - čo tu slovom Božím posluhovali, s našimi domácimi bratmi a sestrami a členmi cirkevného zboru.
Prežili sme spolu príjemne chvíle pri sobotňajšom programe v zborovom dome, ako aj služby Božie, ktoré boli predsa len odlišné od ostatných služieb Božích: boli slávnostnejšie a vďačnejšie, už len preto, že sa nám podarilo to, čo sme si predsavzali = dať NOVÝ ŠAT nášmu chrámu.
A tu sa pýtam prečo?
Prečo ľuďom tak moc záležalo na tom, aby bol chrám znova ako novy?
- možno preto, lebo si mnohí uvedomujú, že ho stavali ich predkovia, ktorí nám ho zanechali - možno preto, aby aj po nás niečo ostalo (aj keď len „mala" oprava sa nevyrovná stavbe takého chrámu, predsa to bola veľmi nákladná záležitosť a pre nás CZ veľmi veľká vec
- možno preto, že sú ešte aj dnes ľudia, ktorí chrám k svojmu životu potrebujú ako soľ, či vodu, alebo vzduch - ktoré sú nevyhnutne k životu.
Som rada, že v Dovalove sú takíto ľudia: starí, mladi, deti, odkázaní na Božiu prítomnosť, pomoc, ochranu, milosť, požehnanie, útočisko, povzbudenie, vedenie ...
 
Pozrite si video z tejto slávnosti:

21.12.2007 00:00-emi- , Lenka Javošová zobraziť celý článok »

Čo nové v našej škôlke

Prišiel nový školský rok a aj u nás sa už po štyridsiaty druhý krát otvorili brány materskej školy. Tento rok iba materskej školy, ale detí prišlo tak akurát.
Hneď v októbri sa začal život v škôlke spoločnými výletmi do prírody. Najskôr sa veľkí i malí stretli na kopci neďaleko dediny s dobrou náladou, „vetrom v plachtách“ a šarkanmi. Nálada bola úžasná, naháňali sa všetci. Deti, dospelí i šarkany. Tie aj lietali a nie len pri zemi, ale aj poriadne vysoko. Po hodine sme boli vyštípaní vetrom a aj trošku unavení. Teplý čaj, šišky a keksíky nám dobre padli. Víťazmi sme boli všetci, lebo určiť ktorý šarkan je ten najkrajší, alebo ktorý najvyššie lietal bolo veľmi náročné. Tak sme sa rozišli s konštatovaním, že niet víťaza, niet porazených a víťazmi sme vlastne všetci, najmä vy, milí rodičia, ktorí ste prekonali vlastnú pohodlnosť a urobili ste niečo pre svoje zdravie a pre svoje deti.
V posledný októbrový večer sme sa stretli druhý krát. Pekné na tomto stretnutí bolo, že sa k nám pridali aj obyvatelia Dovalova a členovia súboru Atak 9. Niektorí boli oblečení ako strašidlá, iní len tak s lampiónmi a vybrali sme sa za dedinu ku „ kápličke“. Celou cestou nás - strašidlá strašili iné strašidlá /členovia súboru Atak 9/. Niektoré deti mali veru poriadny strach, iné smelo vykračovali na čele sprievodu. Spoza humien vyskakovali mátohy a kto sa nebál mohol si ísť k nim po odmenu. Na konci cesty nás čakali všetky strašidelné príšery a strážili poklad. Ísť až k nim dalo veru poriadne zabrať aj rodičom, nie to ešte deťom. Veď všade dookola tma, len v diaľke pri „kápličke“ slabé svetielko a ešte sa tam ozývalo aj hrôzostrašné hu, hu, hu... Nakoniec našli odvahu všetci a každý dostal sladkú odmenu. Nám dospelým bol odmenou výhľad na osvietené Dovalovo a iné dediny, spoločné foto a radosť z príjemnej prechádzky na čerstvom vzduchu.

21.12.2007 00:00Libuša Števčeková zobraziť celý článok »

Novembrové dni v Dovalove

V jednej múdrej knihe som sa raz dočítala, že ľudia, ktorým chýba láska, majú radi sladké. Myslím, že toto pravidlo trošku platí a nielen pre dospelých, ale obzvlášť pre deti. Veď dieťa najlepšie vie, čo mu v živote chýba, po čom túži jeho srdiečko.
Sladkou škoricovou vôňou nasiakla na konci novembra aj naša škôlka. Naši najmenší sa zahrali na malých cukrárov a spolu s mamičkou Katkou sa rozhodli upiecť si medovníčky. Jeden deň piekli, druhý deň zdobili, ale najmä sa veľmi tešili zo svojich výtvorov. Dokázali trpezlivo a s úctou sedieť a čakať, kým na nich príde rad a môžu si vyzdobiť svoj medovník, ktorý si potom zavesia na stromček. Takú obrovskú radosť som už dávno nevidela v detských očkách. Deti sa síce vedia tešiť aj z takých maličkostí, ktoré my dospelí, nechápeme, ale táto radosť bola ozajstná, nefalšovaná a najmä spojená s ochutnávkou svojich perníkov.
A aby sme sa veľmi nepresladili, na druhý deň sme pozvali aj mamičky a ostatných príbuzných a sladkú chuť sme zapili. Samozrejme čajom. A nie hocijakým, ale zeleným, ovocným, čiernym... Každý si mohol vybrať. Popri pití čaju sme si všetci posedeli pri príjemnej hudbe a poetickom slove. Básne nerecitovali len dospelí ale aj naše deti. Tie sa zároveň naučili správne stolovať a slušne sa správať aj v takej čajovni. Síce provizórnej, ale našej. Všetci sa spoločne tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré bude už na Vianoce.

21.12.2007 00:00Libuša Števčeková zobraziť celý článok »

Aktívni dôchodcovia

V auguste uplynulo 5 rokov, ako bola u nás v Dovalove založená ZO JDS. Odvtedy sa počet členov združených v tejto organizácii z roka na rok zvyšoval a dnes dosahuje počet 60.
Stretnutia dôchodcov uskutočňujeme pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci v kultúrnom dome v Dovalove.
Všetci sa na spoločné stretnutia tešíme, radi si poklebetíme pri dobrom koláči a poháriku vínka o témach, ktoré nás zaujímajú, zasmejeme sa a zaspievame si.
Aktivity nás, dôchodcov, sa neobmedzujú však len na posedenia pri káve, či čaji. Dokážeme si ich spestriť rôznymi zdravotnými prednáškami, pozývaním hostí a aj inými aktivitami. V tomto roku medzi nás zavítala MUDr. Lucia Kováčiková, ktorá veľmi pútavo rozprávala o témach nám dôchodcom blízkych - o vzniku pľúcnych chorôb a ochrane pred nimi.
Svoj vzácny čas si pre nás našiel aj primátor mesta Liptovský Hrádok Mgr. Branislav Tréger, PhD. a hostia OO JDS z Lipt. Mikuláša p. Šatková a Dr. Kotian, ktorí svoju návštevu využili zároveň aj na gratuláciu 90 - ky nášmu najstaršiemu členovi p. Petrovi Tomkovi.
Viacerí z nás si zvykli takmer pravidelne navštevovať Soľnú jaskyňu v Lipt. Mikuláši a Tatralandiu, kde využívame možnosť kúpania sa a rôznych masáží.
Šesť našich členov sa v tomto roku rekreovalo aj v Chorvátsku a jedenásť z nás sa zúčastnilo 5-dňového liečebného pobytu v kúpeľoch Turčianske Teplice.
K utuženiu vzájomných vzťahov určite prispel aj Guláš v dovalovskom Háji. Spojili sme tam príjemné s užitočným - okrem dobrej nálady sme si domov priniesli aj nazbierané hríby, z ktorých mali mnohí veľkú radosť.
Radi však pomôžeme aj inde, kde nás potrebujú. Pomocnú ruku podávame starým a chorým spoluobčanom, navštevujeme ich v nemocnici, niektorým sa staráme o hroby, sprevádzame ich k lekárovi, pozývame ich medzi nás. Od nich sa potom dozvedáme veselé príhody, ktoré ani obecná kronika nezachytila. Sú to pre všetkých vzácne chvíle, pri ktorých pookreje duša i telo.
Podieľame sa na kultúrnych podujatiach v obci a pomáhame ich organizovať. Pekné zážitky máme z fašiangového obdobia, kedy sme sa v maskách vybrali na cestu dedinou, pomáhali sme zorganizovať slávnosť ku Dňu matiek, k MDD sme pre deti a mládež pripravili rôzne súťaže a diskozábavu, každoročne sa zapájame do prípravy Poďakovania za úrodu a Vianoc.
Aj fyzické sily dokážeme zmobilizovať, keď je to potrebné. Zúčastňujeme sa rôznych brigád - či už v urbári, alebo pri úprave okolia cintorína, f ary , alebo kostola. Lopaty, čakany a motyky boli v našich rukách aj pri prácach najdlhšej kanalizačnej prípojky v Dovalove - a to na evanjelickej fare, kde jej dĺžka bola takmer sto metrov.
Mnohí z nás radi aj cestujú. Nie sú vzácnosťou rôzne výlety do našich miest a nie je to tak dávno, čo sa niektorí z nás potešili návšteve Krakowa a koncentračného tábora Oswienčim, odkiaľ si priniesli hlboké zážitky.
Snáď poslednou akciou, ktorá nás všetkých oslovila bolo 150. výročie posvätenia nášho dovalovského chrámu, ktorý tohto roku dostal nový šat. Pre všetkých nás malo toto podujatie osobité čaro. Postretali sme sa tu s mnohými priateľmi z detských čias, ktorí ako známi rodáci boli pri tejto príležitosti na oslavy pozvaní, zaspomínali sme si spoločne na časy, keď sme drali dovalovské školské lavice, či behali po Záhumní a popri Belej.
Aj na tomto podujatí mali naši dôchodcovia možnosť ukázať svoje kvality. V réžii evanjelickej farárky Emílie Mihočovej nacvičili spolu s mládežou hru Kristíny Royovej Sluha, ktorá mala premiéru práve v tento čas a mala aj patričný úspech.
Teší nás, keď môžeme byť užitoční a svojimi nápadmi aj skutkami pomôcť tam, kde treba.
Veď aj staroba môže byť pekná a zaujímavá.
Ema Žišková

21.12.2007 00:00Ema Žišková zobraziť celý článok »

ODVOD DAŽĎOVÝCH VÔD V DOVALOVE

V mesiaci september Mesto Liptovský Hrádok v zmysle platného zákona a smernice mesta pre verejné obstarávanie zabezpečilo dodávateľa stavby „Odvod dažďových vôd do toku Dovalovec – Dovalovo, Vyšný koniec“ a to Cestné stavby s r.o., Liptovský Mikuláš. Náklady na realizáciu tejto stavby sú 2.737.172,- Sk. Realizácia stavby začne v októbri 2007.

05.10.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Signál GSM v Dovalove

Určite si pamätáte, že na podnet pána Petra z m. č. Dovalovo, ktorý sa prostredníctvom „Fóra Liptovského Hrádku“ inštalovaného na webovej stránke mesta www.liptovskyhradok.sk pýtal primátora mesta Branislava Trégera na možnosti zlepšenia dostupnosti signálu mobilného operátora telefónnej siete ORANGE v m. č. Dovalovo, tento operátor vykonal v mesiaci júl potrebné merania signálu v katastri Dovalova a v mesiaci september oznámil vedeniu mesta, na jeho písomnú žiadosť, postup riešenia tohto problému.
I keď Orange plánoval zlepšenie pokrytia signálom GSM pre spomínanú lokalitu vybudovaním vysielačov v roku 2008, obyvatelia m. č. Dovalovo a Liptovskej Kokavy dostali vianočný darček! V piatok, 21.12.2007, spoločnosť Orange po úspešnej výstavbe vysielačov v L. Kokave - pri RD a v m. č. Dovalovo v horičke medzi Trávnikami a L. Petrom, spustila do prevádzky vysielače na zosilnenie signálu GSM. Všetci veríme, že sme sa konečne dočkali, kvalitného pokrytia signálom nielen na voľnom priestranstve, ale hlavne v budovách, kde tento signál bol veľmi slabý.
Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

18.09.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Dovalovo očami dovolenkárov a chalupárov

Dovolenkári a chalupári sa do Dovalova radi vracajú.
Každé leto sa k nám vracajú dovolenkári a chalupári. Vtedy Dovalovo ožije. Stretávajú sa ľudia a priatelia, ktorí sa možno celý rok nevideli. Pri grilovačkách a posedeniach v záhradách, ktoré sú typickým znakom leta, si vymieňajú názory, nápady, rady, či skúsenosti. Ľudia k nám radi chodia. Dôkazom toho sú aj vyznania niektorých z nich.

31.08.2007 00:00J. Gajdošová, poslankyňa m. č. Dovalovozobraziť celý článok »

Dovalovo očami jeho obyvateľov

Práce na kanalizačných prípojkách v plnom prúde
Ani cez letné dovolenkové mesiace sa v Dovalove nezaháľalo. Ľudia sa s odhodlaním pustili do zhotovovania kanalizačných prípojok a spustila sa doslova reťazová reakcia. Chcú tak splniť termín dokončenia pripojenia sa na kanalizačnú sieť do 30.9.2007... 
 
Naše hobby
Hoci práce spojené s kanalizáciou, boli poväčšine starosťou mužov, ani my, ženy, sme sa počas letných mesiacov nenudili. Okrem práce a bežných povinností doma, mnohé z nás stihli aj ešte aj svoje hobby, a tým sú balkónové kvetiny a záhradné záhony. Svedčia o tom pestrofarebné parapety okien, balkónov, upravené záhrady a zákutia dvorov...

31.08.2007 00:00J. Gajdošová, poslankyňa m. č. Dovalovozobraziť celý článok »

Divadelná jar v Dovalove

Divadelná jar

Prišla jar a s ňou nielen teplé jarné slnko, pučanie stromov a zazelenanie sa trávy, ale aj súťažné, či nesúťažné divadelné prehliadky.

Atak 9, divadelný ochotnícky súbor, ktorý zastrešuje mladých ľudí nielen z Dovalova, ale aj z Liptovského Hrádku, naštudoval po zimnej sezóne, v ktorej sa predstavil hrou Petra Vrlíka „Tam, kde žijú bosorky“ v kultúrnom dome v Dovalove a v Liptovskom Petre, novú divadelnú hru „Špitál, s.r.o“. Napísal ju člen súboru Michal Tomasy. S ňou sme sa predstavili na regionálnej prehliadke v Liptovskom Mikuláši a Michal Tomasy získal aj cenu poroty.

04.05.2007 00:00Libuša Števčekovázobraziť celý článok »

OBEC DOVALOVO SI PRIPOMENULA 610. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

„…je taký kraj, nad ktorý inde niet, nech by si prešiel všetky sveta kraje….“

Pri príležitosti 610.výročia prvej písomnej zmienky o obci DOVALOVO
sa dňa 21. októbra 2006 uskutočnil slávnostný program
„RODNÉMU HNIEZDU“


1.Rodný kraj – pieseň (fotografie Mgr.I.Malárik)
2.L.Fričovský: Je taký kraj – recitovala Ing.K.Jakubcová
3.Vitajte – Z.Jurčová, J.Hapčo
4.Príbeh o Dovalove – účinkoval Divadelný súbor ATAK9 Dovalovo, Réžia: L.Števčeková
5.Dovalovo dnes – Z.Jurčová
6.V Dovalove sa nám dobre žije – účinkovali deti, mládež a občania Dovalova.
Spieval, na harmonike a fujare hral: ...

28.09.2006 00:00Zdenka Jurčovázobraziť celý článok »