Kamerový systém

Mesto Liptovský Hrádok za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku  a zdravia, je prevádzkovateľom kamerového systému, ako informačného systému v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Kamerový systém prevádzkuje Mestská polícia v Liptovskom Hrádku od roku 2009. V súčasnosti má k dispozícii sedem bezpečnostných kamier, ktoré sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti a to v meste Liptovský Hrádok a v mestskej časti Dovalovo.

Využívanie kamerového systému tak predstavuje odôvodnenú potrebu mesta, nevyhnutnosť monitorovať priestor prístupný verejnosti na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu. Kamerový systém súčasne plní funkciu preventívneho opatrenia mesta pre účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, prevenciu voči prípadnej kriminalite, pouličnej trestnej činnosti, prevenciu voči poškodzovaniu majetku, či zdravia.