Kancelária mestského úradu v mestskej časti Dovalovo

Kancelária MsÚ v m.č. Dovalovo

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Meno: p. Mgr. IVANA KAPITÁŇOVÁ
Funkcia: kancelária DOVALOVO
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5222 925, 0907 835 945

ÚRADNÉ PROCESY, KTORÉ VYKONÁNA KANCELÁRIA MsÚ – m.č. DOVALOVO
*potvrdenie o trvalom pobyte,
*výber miestneho poplatku za komunálny odpad,
*výber daní z nehnuteľností a daní za psov,
*vyhlásenie v mestskom rozhlase,
*povolenie na ambulantný predaj a výber poplatku,
*prihlásenie psa do evidencie,
*odhlásenie psa z evidencie,
*oslobodenie psa od poplatku.

25.01.2007 00:00Ing.Martina Harichová-vedúca OŠaSVzobraziť celý článok »