Komisie mestského zastupiteľstva

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSVA LIPTOVSKÝ HRÁDOK  2014 - 2018
Komisie mestského zastupiteľstva zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného rokovania mestského zastupiteľstva.

1.   Komisia finančná a regionálneho rozvoja

predseda komisie: Ing. Ján Galvánek

členovia komisie: Ing. Roman Kapitáň, Eva Olosová, Miroslav Kováčik, Ing. Iveta Gajdošová

2.   Komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy

predseda komisie: Ing. Milan Kozák

členovia: Mgr. Peter Čajka, Ivan Spilý, Ing. Peter Krivoš, Ing. Beata Surovčeková

3.   Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí

predseda komisie: Vladimír Škuta

členovia komisie: Stanislav Dzurík, Ing. Juraj Veselý, MUDr. Lucia Kováčiková, Ing. Martina Harichová

4.   Komisia pre mestskú časť Dovalovo

predseda komisie: Libuša Stevčeková

členovia komisie:  Ján Porubän, Ing. Jaroslav Hus, Pavol Košík,  Ján Papaj, Zuzana  Vlčková, Mgr. Ivana Kapitáňová

5.   Komisia   pre   oznámenie   fuukcií,   zamestnaní,   činností   a   majetkových   pomerov verejných funkcionárov Mesta Liptovský Hrádok

predseda komisie: PhDr. Iveta Zuskinová

členovia komisie: Ján Porubän, Alena Slivošová