Kontakty

Meno: Mgr. BRANISLAV TRÉGER, PhD.
Funkcia: primátor mesta
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 113
E-Mail: branislav.treger@lhr.sk
 
Meno: p. IVANA BEŇOVÁ  (KATARÍNA SUROVČEKOVÁ - na MD)
Funkcia: sekretariát primátora a podateľňa
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 114
Fax: 044/ 5222 213
E-Mail: sekretariat@lhr.sk

Meno: Ing. IVETA JUREČKOVÁ
Funkcia: hlavná kontrolórka
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 154
E-Mail: iveta.jureckova@lhr.sk

Meno: Ing. JÁN KAZÁR
Funkcia: prednosta úradu
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 115
E-Mail: jan.kazar@lhr.sk
 
Meno: Ing. JÁN KURPAŠ
Funkcia: referát informatiky
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 119
E-Mail: jan.kurpas@lhr.sk

ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ a KULTÚRY
Meno: Ing. ANNA RAŠIOVÁ
Funkcia: vedúca odboru
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 137
E-Mail: anna.rasiova@lhr.sk

Meno: p. DANICA ŽIAKOVÁ
Funkcia: referát kultúry
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 118
E-Mail: danica.ziakova@lhr.sk
 
Meno: Mgr. DANA KOLÁROVÁ
Funkcia: referát kultúry
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 127
E-Mail: dana.kolarova@lhr.sk
 
Meno: p. GABRIELA BOBRÍKOVÁ
Funkcia: referát kultúry
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 127
E-Mail: gabriela.bobrikova@lhr.sk
 
Meno: p. JANA ŠENŠELOVÁ
Funkcia: referát mestskej knižnice
Adresa: J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5222 214
E-Mail: jana.senselova@mklh.sk
 
Meno: p. MIROSLAVA KOMPIŠOVÁ
Funkcia: referát mestskej knižnice
Adresa: J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5222 214
E-Mail: miroslava.kompisova@mklh.sk
 
ODBOR ORGANIZAČNÝ, ŠKOLSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ
Meno: Ing. MARTINA HARICHOVÁ
Funkcia: vedúca odboru
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 136
E-Mail: martina.harichova@lhr.sk 

Meno: p. MÁRIA LICHARDUSOVÁ
Funkcia: sociálne záležitosti, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 125
E-Mail: maria.lichardusova@lhr.sk

Meno: Mgr. IVANA KAPITÁŇOVÁ
Funkcia: spoločný školský úrad, kancelária MsÚ v Dovalove
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 138, 044/5222 925, 0907 835 945
E-Mail: iva.kapitanova@lhr.sk, kapitanova@hradok.net

Meno: p. ZDENA KAPRÍNIOVÁ
Funkcia: matrika, evidencia obyvateľstva
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 128
E-Mail: zdena.kapriniova@lhr.sk
 
Meno: Mgr. ZUZANA BARÁKOVÁ
Funkcia: IOMO, matrika, evidencia obyvateľstva
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 128
E-Mail: zuzana.barakova@lhr.sk

Meno: Bc. MIRIAM MYDLIAROVÁ
Funkcia: cintorínske služby a opatrovateľská služba
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 135
E-Mail: miriam.mydliarova@lhr.sk

ODBOR FINANČNÝ, DAŇOVÝ A MAJETKU
Meno: Ing. IVETA GAJDOŠOVÁ
Funkcia: vedúca odboru
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 133
E-Mail: iveta.gajdosova@lhr.sk

Meno: p. EVA MADUDOVÁ
Funkcia: účtáreň
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 134
E-Mail: eva.madudova@lhr.sk

Meno: p. ERIKA KUBÁŇOVÁ
Funkcia: účtáreň
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 134
E-Mail: erika.kubanova@lhr.sk
 
Meno: p. EVA LEHOTSKÁ
Funkcia: personalistika a mzdy
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 134
E-Mail: eva.lehotska@lhr.sk
 
Meno: p. ANNA ZÁBOJNÍKOVÁ
Funkcia: miestne dane
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 140
E-Mail: anna.zabojnikova@lhr.sk

Meno: p. MIRIAM NAVAROVÁ
Funkcia: poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 140
E-Mail: miriam.navarova@lhr.sk
 
Meno: Mgr. PETER POPELKA
Funkcia: referát správy majetku mesta, bytových a nebytových priestorov
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 131
E-Mail: peter.popelka@lhr.sk

Meno: p. ELENA REPČEKOVÁ
Funkcia: referát správy majetku mesta, bytových a nebytových priestorov
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 132
E-Mail: elena.repcekova@lhr.sk

Meno: Ing. SOŇA SLOSIAROVÁ
Funkcia: referát obchodu a služieb, cestovného ruchu, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 132
E-Mail: sona.slosiarova@lhr.sk 
 
ODBOR  VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY
Meno: Ing. ZUZANA STRAPOŇOVÁ
Funkcia: vedúca odboru
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 150
E-Mail: zuzana.straponova@lhr.sk
 
Meno: Ing. VIERA MALASTOVÁ
Funkcia: referát životného prostredia
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 156
E-Mail: viera.malastova@lhr.sk
 
Meno: Ing. arch. IVANA ORAVCOVÁ
Funkcia: referát cestného hospodárstva, dopravy a investičnej výstavby
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 156
E-mail: ivana.oravcova@lhr.sk
 
Meno: Ing. BEÁTA SUROVČEKOVÁ
Funkcia: referát stavebného poriadku, územnej prípravy a investičnej výstavby
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 155
E-Mail: beata.surovcekova@lhr.sk

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - STAVEBNÝ
Meno: p. IVANA PALDANOVÁ
Funkcia: referát spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 152
E-Mail: ivana.paldanova@lhr.sk

Meno: Bc. ADRIANA ROZENBERGOVÁ
Funkcia: referát spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/ 5202 153
E-Mail: rozenbergova@lhr.sk
 

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽIEB
Meno: Ing. arch. TIBOR IŠTOK
Funkcia: vedúci odboru
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
            Podtureň-Roveň 206, 033 01 Podtureň
Telefón: 044/ 5222 303,  0903 193337
 
Meno: p. JÁN PODOLSKÝ
Funkcia: referát riadiacich činností TS
Adresa: Podtureň-Roveň 206, 033 01 Podtureň
Telefón: 044/ 5222303, 0905 784185
 
Meno: p. TOMÁŠ KAPITÁŇ
Funkcia: referát riadiacich činností TS
Adresa: Podtureň-Roveň 206, 033 01 Podtureň
Telefón: 044/ 5222303, 0918 635450
 
Meno: p. ROMAN BEŇO
Funkcia: referát riadiacich činností TS
Adresa: Podtureň-Roveň 206, 033 01 Podtureň
Telefón: 044/ 5222303, 0907 650132

 

MESTSKÁ POLÍCIA
Meno: Mgr. JOZEF KOSCELNÍK
Funkcia: náčelník mestskej polície
Adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 044/5202 130
E-Mail: jozef.koscelnik@lhr.sk
Tiesňové volanie: 159
Stredisko registrácie poplachov: 044/5202 112, 044/5222 313