Mesto

MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

sekretariát primátora a podateľňa  tel. č.: 044/ 5202 114,  fax: 044/ 5222 213

e-mail: sekretariat@lhr.sk


MESTSKÝ ÚRAD - AKTUALITY


MESTSKÝ ÚRAD - úradné hodiny


MESTSKÝ ÚRAD - kontakty


POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE - zmluvy, objednávky, faktúry


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - výzvy na predkladanie ponúk


VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIA