Mesto

MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

sekretariát primátora a podateľňa  tel. č.: 044/ 5202 114,  fax: 044/ 5222 213

e-mail: sekretariat@lhr.sk

Doména www.lhsity.sk plní od 20.10. 2016 iba archívnu funkciu pre dokumenty, ktoré boli na nej zverejnené. Stránka sa už neaktualizuje.


Vitajte na novom webovom sídle mesta Liptovský Hrádok www.liptovskyhradok.sk