Mestský hasičský zbor

Zástavy a symboly DHZ

05.03.2010 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

130 rokov od vzniku hasičského zboru v Liptovskom Hrádku

Požiare boli v minulosti najväčšími pohromami pre mestá a dediny, a preto bola v každej dedine zriadená funkcia nočného strážcu, hlásnika, ktorého povinnosťou bolo dozeranie nad verejným poriadkom a pokojným spánkom obyvateľov obce...
(čítaj celý článok)

05.03.2010 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Požiarny poriadok Mesta Liptovský Hrádok

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, orgánov obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
Účelom „Požiarneho poriadku mesta“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom mesta v oblasti protipožiarnej činnosti, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku ...

13.09.2006 00:00Pavel Tomčík-technik požiarnej ochranyzobraziť celý článok »