Návštevník

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

sekretariát primátora a podateľňa  tel. č.: 044/ 5202 114,  fax: 044/ 5222 213

e-mail: sekretariat@lhr.sk

 

Vítame  Vás  v  najmenšom  meste  regiónu  Liptova,

v meste Liptovský Hrádok,

v meste, obdarovanom neuveriteľne štedrým prírodným, kultúrnym a historickým potenciálom a ľudskými zdrojmi, ktoré v súčasnosti hľadá svoju novú tvár a cestu k naplneniu vízie prosperujúceho a rozvíjajúceho sa centra unikátnych a osobitých foriem cestovného ruchu s priamou väzbou na tradície lesníctva, včelárstva, obchodu, ťažby a spracovania dreva a železnej rudy, pltníctva, rybárstva, podhorských a horských poľnohospodárskych aktivít a remesiel s tým spojených.

Mesto Liptovský Hrádok to je Hrad a kaštieľ, prvá lesnícka škola v Uhorsku, arborétum, budova Soľného úradu, vážnica a zvonica-zvyšky pôvodnej vysokej pece-maše, židovský cintorín, chránená lipová alej Pod lipami s kaplnkou so sochou Piety blahoslavenej Panny Márie, klasicistický rímskokatolícky kostol, katolícky a evanjelický kostol v Dovalove, unikátne stavby a stavebné prvky liptovských murárov v Dovalove, železné kríže na cintoríne (pozri obrazovú históriu Liptovského Hrádku na stránke http://www.lhsity.sk/clanok/1898-historia-hradku-vo-velkom-podchode).

Mesto Liptovský Hrádok to je aj  remeselná zručnosť jeho obyvateľov prezentovaná v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku (http://www.liptovskemuzeum.sk/expozicie/narodopisne-muzeum-liptovsky-hradok/) a Múzeu liptovskej dediny v Pribyline  (http://www.liptovskemuzeum.sk/expozicie/muzeum-liptovskej-dediny-pribylina/). 

Mesto Liptovský Hrádok je mesto s čarokrásnou prírodou v lone Nízkych a Západných Tatier (http://www.lhsity.sk/clanok/2053-orientacna-panoramaticka-tabula-na-skalke) pri sútoku riek Belej s Váhom, ktoré Vám ponúka pestrú ponuku služieb s možnosťou adrenalínového vyžitia sa vodákov, lyžiarov, skialpinistov, horolezcov, rybárov a poľovníkov. Veríme však, že aj milovníci celoročného pohybu v teplej termálnej vode, kultúrno - historických pamiatok, prírody a dobrej zábavy si odnesú pekné a príjemné zážitky a spomienky na miesta, ktoré navštívili a na ľudí, s ktorými sa zoznámili ...

Mesto Liptovský Hrádok to je územie, ktoré pozostáva z dvoch katastrálnych území oddelených katastrálnou hranicou: katastrálne územie Liptovský Hrádok - 481 ha 89 árov 07 m 2,  katastrálne územie Dovalovo - 1 350 ha 11 árov 89 m 2.   Celková rozloha územia mesta je 1 832 ha 96 m 2 (http://www.lhsity.sk/pozemky-mesta).

Mesto Liptovský Hrádok to sú hlavne jeho obyvatelia. Priateľskí, pracovití, vzdelaní a odborne zdatní, moderní, avšak pyšní na svoje korene a dedičstvo predkov (http://www.lhsity.sk/obyvatelstvo-a-zony-mesta)

Mestská časť Dovalovo

Podľa súčasného názvu mestská časť Dovalovo, v skutočnosti hornoliptovská obec s osobitým koloritom architektúry obce a životných postojov jej obyvateľov. Dominantou obce sú predovšetkým dve sakrálne stavby – rímsko-katolícky kostol z druhej polovice 13. storočia, zasvätený sv. Martinovi Tourskému a klasicistický kostol Evanjelickej cirkvi a.v. Na malom kúsku zeme pod Kriváňom sa tak snúbi a prepletá história so súčasnosťou. Život jej obyvateľov bol odjakživa úzko spätý vždy s prekrásnou, no niekedy až krutou a drsnou podtatranskou prírodou.
Dovalovo to je kraj želiarov, včelárov, povozníkov a poľnohospodárov so zameraním na chov oviec, hovädzieho dobytka a spracovanie produktov z tohto chovu, no aj tradičných domácich remesiel – tkáčov, košikárov a rezbárov domáceho riadu. Zvlášť vychýrení boli dovalovskí murári a tesári, za prácou ktorých nemusíme cestovať do Budapešti. Práve naopak – máme ju pred našimi očami – sú to domy obyvateľov v centrálnej časti obce s originálnymi prvkami architektonického riešenia, predovšetkým okien a striech.

Dovalovo to sú aj významní rodáci, ktorí sa svojou prácou a životnými postojmi zaradili medzi popredné osobnosti dovalovskej a slovenskej histórie – Ján Nepomuk Bobula, staviteľ, publicista, politik, Dr. Ján Gašperík, včelársky spisovateľ a historik, organizátor novodobého včelárstva na Slovensku, Július Gašperík, poľnohospodársky odborník a verejný činiteľ, redaktor Peter Slavomír Kompiš, pedagóg a osvetový pracovník Alexander Lauf a básnik Ing. Milan Jurčo.

Dovalovo súčasnosti to je aj občianske združenie Doména, ochotnícky Divadelný súbor ATAK9, Detský divadelný súbor DOVALOVČEK, Spevácky zbor pri Evanjelickej cirkvi a.v., Katolícky mládežnícky spevokol a aktívna Jednota dôchodcov.

pohľad na Liptovský Hrádok z družice

Región Liptov