Občan

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

sekretariát primátora a podateľňa  tel. č.: 044/ 5202 114,  fax: 044/ 5222 213

e-mail: sekretariat@lhr.sk


HRÁDOCKÁ KULTÚRA

www.facebook.com/hradocka-kultura

predpredaj vstupeniek - Mestský úrad č.d. 106, tel. č. 044/5202127


TELEVÍZIA LIPTOVSKÝ HRADOK


MESTSKÁ KNIŽNICA


MESAČNÍK MESTA


ŠPORTOVÝ KLUB MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Futbalový oddiel   www.skmlhradok.sk

Volejbalový klub   www.lhradok.sk/volejbal/

Klub slovenských turistov    www.kstlh.webnode.sk

Šachový oddiel   lss.csweb.sk

Biliard klub    www.onlinebiliard.sk