Ročník 2008

LIPTOVSKÝ HRÁDOK december 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v decembrovom vydaní:
 
Téma dňa:  K ŠTEDROVEČERNÉMU STOLU
 
Ďalšia kniha o našom meste
Opravy parkovacích plôch pokračujú
Nové autobusové prístrešky
Nová služba pre motoristov
Rokoval poslanecký zbor
Stalo sa v meste
Verejný hovor v Dovalove
Z činnosti Mestskej polície
Územné a stavebné konania pre verejnoprospešné stavby pokračujú
MISS ŠTUDENTKA LIPTOVA 2008
Ako je to s mestským rozhlasom
Liptovský Hrádok očami histórie
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, záujmových združení a Športového klubu mesta

09.12.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

LIPTOVSKÝ HRÁDOK november 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v novembrovom vydaní:
 
Téma dňa:  Zasadalo mestské zastupiteľstvo
 
Aj na Matejku získalo Mesto finančnú dotáciu
Mestský rozhlas aj na internete
Opravy parkovísk pokračujú
Kontakty na zamestnancov LVS
Primátor odpovedá
Stalo sa v meste
Má vandalizmus hranice?
Zimná údržba miestnych komunikácií
Začali územné konania verejnoprospešných stavieb
Arborétum - zelené srdce mesta
Z denníka mestskej polície
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ-Lienka, ART štúdia a ŠKM LH

10.11.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

LIPTOVSKÝ HRÁDOK október 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v októbrovom vydaní:
 
Téma dňa:  INVESTIČNÉ ZÁMERY MESTA
 
Nový mestský rozhlas
Kamerový systém v našom meste
Primátor odpovedá
Stalo sa v meste
Oprava chodníka a dvojkríža na Skalke
Na kolesách proti rakovine
Očami podnikateľov
Úspešný vstup do sezóny pod novým názvom
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

07.10.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

LIPTOVSKÝ HRÁDOK september 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v septembrovom vydaní:
 
Téma dňa:  ROKOVAL POSLANECKÝ ZBOR
 
Spomienka na SNP
Vedenie mesta upozorňuje
Centrum právnej pomoci pre občanov
Zo zásahov MsP
Primátor odpovedá
Stalo sa v meste
Ako sme hospodárili v prvom polroku
Mestá a obce na ceste k euru
Očami podnikateľov
Liptovský Hrádok očami histórie
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, záujmových združení a Športového klubu mesta

08.09.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

LIPTOVSKÝ HRÁDOK august 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v augustovom vydaní:
 
Téma dňa:  Stavebné úpravy školy s finančnou podporou EÚ
 
64. výročie SNP
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta
Primátor odpovedá
Stalo sa v meste
Nové parkovacie plochy
Zber tetrapackov
Očami podnikateľov
Sťahovanie TS sa blíži
Kultúrne leto na Hrade
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ-Lienka a ŠKM LH

12.08.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

LIPTOVSKÝ HRÁDOK júl 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v júlovom vydaní:
 
Téma dňa:  ROKOVAL POSLANECKÝ ZBOR
 
Transformácia TJ TESLA na ŠKM LH
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - III. etapa
Primátor odpovedá
Stalo sa v meste
Ubúda nás...
Staronový hlavný kontrolór mesta
Očami podnikateľov
Najlepší žiaci našich škôl
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

08.07.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

LIPTOVSKÝ HRÁDOK jún 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v júnovom vydaní:
 
Téma dňa:  PRÍPRAVA MESTA NA ZAVEDENIE EURA
 
Mestaká tržnica po rekonštrukcii
Odvod dažďových vôd v Dovalove
Detské ihrisko v CVČ LIENKA - otvorené pre verejnosť
MOKRAĎ na MDD patrila deťom
Primátor odpovedá
Stalo sa v meste
Zber nebezpečného a biologicky rozložiteľného odpadu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta L. Hrádok - vyhodnotenie plnenia za rok 2007 - časť 3. a 4.
Očami podnikateľov
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

10.06.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

LIPTOVSKÝ HRÁDOK máj 2008 - mesačník mesta

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v májovom vydaní:
 
Téma dňa:  ROKOVAL POSLANECKÝ ZBOR
 
Mesto a zamestnávatelia horného Liptova myslia na zdravie obyvateľov
Úspech divadelníkov zo ZUŠ
Deň narcisov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta L. Hrádok - vyhodnotenie plnenia za rok 2007 - časť 2.
Primátor odpovedá
Stalo sa v meste
Harmonogramy prác Technických služieb na jar a leto 2008
Z činnosti mestskej knižnice
Úspech členov fotoklubu ART Štúdia
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

12.05.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

HRÁDOCKÉ SPRAVODAJSTVO - APRÍL 2008

Mesačník Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v aprílovom vydaní:
 
Téma dňa:  DEŇ UČITEĽOV 2008
 
Slová vďaky vychovávateľke
Čaká nás rekonštrukcia železnice
Návšteva z Litvy
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta L. Hrádok - vyhodnotenie plnenia za rok 2007 - časť 1.
Primátor odpovedá
Správy z mesta
Výsledky ankiet mesta v roku 2007
Deň projektov v ZSŠE
Poďakovanie
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

15.04.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

HRÁDOCKÉ SPRAVODAJSTVO - MAREC 2008

Mesačník Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v marcovom vydaní:
 
Téma dňa:  Zasadalo Mestské zastupiteľstvo
 
Projekt mestskej zelene
Píla opäť horela
Odpad náš každodenný!
Nakladanie s biologickým odpadom zo zelene
Primátor odpovedá
Správy z mesta
Chceme arborétum pre verejnosť?
Ponukové konanie - verejná súťaž na odpredaj mestských nehnuteľností
Osobnosť roka 2007
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontainerov - jar 2008
Plánovaná výstavba rodinných v Dovalove
XI. rodinné video
Okom duše
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

05.03.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

HRÁDOCKÉ SPRAVODAJSTVO - FEBRUÁR 2008

Mesačník Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať vo februárovom vydaní:
 
Téma dňa:  Zmeny v organizácii mestskej kultúry
 
Demografická štatistika mesta L. Hrádok za rok 2007
Rozpis víkendových služieb lekární
Stratégia mesta v oblasti odpadov
Hrádočania plesali
Primátor odpovedá
Správy z mesta
Prvé skúsenosti s Internetovou televíziou Liptovský Hrádok
Klub dôchodcov pri ZO OZ-KOVO Tesla L. Hrádok a.s. informuje
Európsky deň obetí zločinu
Oslavovať? Neoslavovať? - Ctiť!
Technické služby mesta informujú
Nové kontainerové státia na separovaný zber + leták SEPARUJEME
Komunitná nadácia Liptov informuje
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

22.02.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

HRÁDOCKÉ SPRAVODAJSTVO - JANUÁR 2008

Mesačník Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku vychádza v náklade 3.000 ks v rozsahu 12 strán formátu A4. Je distribuovaný do každej domácnosti v meste Liptovský Hrádok i v m. č. Dovalovo.
 
O čom si môžete prečítať v  januárovom vydaní:
 
Téma dňa:  O nových VZN účinných od 1. januára 2008
 
Príhovor primátora mesta k novému roku
Oslavy Silvestra pod Skalkou
Živý betléhem
Rámcový plán práce MsZ na I. polrok 2008
Primátor odpovedá
Správy z mesta
Zintenzívnenie komunikácie s občanmi
Predstavujeme mestský úrad - útvar prednostu
Internetová televízia Liptovský Hrádok
Návrh Územno-plánovacej dokumentácie zóny Centrum-Sever
Seniorklub Lipa informuje
Poslanci schválili rozpočet na rok 2008
Obnova vozového parku Technických služieb mesta
a ďalšie informácie základných škôl, CVČ, telovýchovnej jednoty a športových klubov

08.01.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »