Spoločný obecný úrad

Úradné hodiny SOcÚ pre styk s verejnosťou

ÚRADNÉ HODINY SOcÚ - úsek stavebný  V LIPTOVSKOM HRÁDKU pre styk s verejnosťou 
 


PONDELOK          7,00 - 11,00           12,00 - 15,00
UTOROK               ústne pojednávania v rámci stavebných konaní
STREDA               7,00 - 11,00            12,00 - 16,00
ŠTVRTOK            ústne pojednávania v rámci stavebných konaní
PIATOK                7,00 - 11,00            12,00 - 14,00

02.08.2009 00:00SOcÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

REFERÁT SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU NA ÚSEKU STAVEBNÉHO PORIADKU

REFERÁT SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
NA ÚSEKU STAVEBNÉHO PORIADKU

(organizačne zabezpečuje OŽPVaD MsÚ)


- vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby,
- vydáva rozhodnutia a využití územia,
- vydáva rozhodnutia o chránenej časti krajiny,
- vydáva rozhodnutia o stavebnej uzávere,
- overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia,
- vydáva stavebné povolenia (spojené územné a stavebné konanie ),
- vydáva rozhodnutia o povolení terénnych úprav,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia,
- vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby,
- vydáva rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
- rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
- rozhoduje o zmene v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami,
- vydáva povolenia ...

03.04.2007 00:00SOcÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »