Športový klub mesta

Volejbalový klub ŠKM LH - sezóna 2014/2015 - jar

Internetová stránka VK ŠKM LH www.lhradok.sk/volejbal/

12.01.2015 08:08MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Futbalový oddiel ŠKM LH - sezóna 2014/2015 - jeseň

Internetová stránka FO ŠKM LH www.skmlhradok.sk

29.07.2014 09:06MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Volejbalový klub ŠKM LH - sezóna 2014/2015 - jeseň

Internetová stránka VK ŠKM LH www.lhradok.sk/volejbal/

14.07.2014 10:44MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Futbalový oddiel ŠKM LH - sezóna 2013/2014 - jar

Internetová stránka FO ŠKM LH           www.skmlhradok.sk

20.03.2014 00:00MsÚ LHzobraziť celý článok »

Futbalový oddiel ŠKM LH - sezóna 2013/2014 - jeseň

Internetová stránka FO ŠKM LH           www.skmlhradok.sk

30.07.2013 00:00MsÚ LHzobraziť celý článok »

Futbalový oddiel ŠKM LH - sezóna 2012/2013 - jar

Internetová stránka FO ŠKM LH           www.skmlhradok.sk

26.03.2013 00:00MsÚ LHzobraziť celý článok »

2% z vašich daní pre Športový klub mesta Liptovský Hrádok za rok 2012

Milí športoví priatelia,

obraciame sa na vás a ľudí z vášho blízkeho okolia, rodinných príslušníkov, známych a priateľov, ktorí sú priaznivo naklonení športu a telesnej výchove detí a mládeže v našom meste, so žiadosťou o podporu Športového klubu mesta Liptovský Hrádok, konkrétne o venovanie 2% z dane za obdobie roku 2012.

Športový klub mesta Liptovský Hrádok je dobrovoľné združenie fyzických osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú činnosti v oblasti futbalu, volejbalu, turistiky, šachu, RTVŠ, ktoré propagujú mesto Liptovský Hrádok a svojich členov.
Hoci hlavným zdrojom financovania športového klubu sú členské príspevky a príspevky od sponzorov, váš príspevok v podobe 2% z vašich daní bude vítaný a určite nám pomôže pri príprave a športových súťažiach jednotlivých oddielov, nech už bude jeho výška akákoľvek.

Ďakujeme.
Výkonný výbor ŠKM LH

Naše údaje:
Názov: Športový klub mesta Liptovský Hrádok
Adresa: Belanská 580, 033 01 Liptovský Hrádok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 14222442
Číslo účtu: 0056715574/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

25.01.2013 00:00MsÚ LHzobraziť celý článok »

Futbalový oddiel ŠKM LH - sezóna 2012/2013 - jeseň

Internetová stránka FO ŠKM LH              www.skmlhradok.sk

30.07.2012 00:00MsÚ LHzobraziť celý článok »

VEREJNÁ PONUKA - podnájom Club hotela Tesla

Športový klub mesta Liptovský Hrádok ponúka záujemcom do podnájmu CLUB HOTEL TESLA v športovom areáli na Belanskej č. 580 v celkovej výmere 1192,80 m2, za týchto podmienok:
· skúsenosti s prevádzkovaním reštauračno-ubytovacieho zariadenia,
· preukazná spôsobilosť zodpovedných vedúcich za prevádzku reštauračno-ubytovacieho zariadenia,
· cena za podnájom je min. 700,- EUR bez DPH mesačne,
· v cene podnájmu sú technologické zariadenia kuchyne a sauny, drobný hmotný majetok reštauračnej a ubytovacej časti, zastrešená drevená letná terasa s príslušenstvom, kovová letná terasa a plocha priľahlého „gulášoviska“ s príslušenstvom.
· možnosť využitia športovísk ŠKM LH pre ubytovaných hostí po dohode s predsedom futbalového oddielu, resp. predsedom volejbalového klubu,
· platba energií, vodného a stočného podľa spotreby, resp. v zmysle dohody,
· doba podnájmu neurčitá s účinnosťou od 1.10.2012, resp. v zmysle dohody.
V prípade záujmu o podnájom, ako aj o bližšie informácie o podmienkach podnájmu, kontaktujte predsedu Výkonného výboru ŠKM LH Jána Kazára na tel. čísle 0905745652. Uzávierka žiadostí o prenájom je dňa 31.8.2012.

17.07.2012 00:00MsÚ LHzobraziť celý článok »