Technické služby - Odpady

Otváracie hodiny Skládky TKO Žadovica

PONDELOK - PIATOK:      od 7.00 hod do 14.30 hod

Kontaktná osoba: Ján Podolský  0905 784185.
V prípade neprítomnosti volajte   Roman Beňo  0907 650132,    Ing. arch. Tibor Ištok  0903 193337