Úradné hodiny mestského úradu pre styk s verejnosťou a prístup k informáciám

 
 
PONDELOK          8,00 - 11,00           12,00 - 15,00
UTOROK               7,30 - 11,00           12,00 - 14,30
STREDA                8,00 - 11,00           12,00 - 16,30
ŠTVRTOK             7,30 - 11,00           12,00 - 14,30
PIATOK                 8,00 - 11,00           12,00 - 14,00
 
O informácie môžete požiadať osobne na podateľni úradu (č. dverí 108), písomne na adresu Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, telefonicky na č. 0445202114 alebo e-mailom sekretariat@lhr.sk
Týmito spôsobmi môžete podať aj žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.
 
Pomôžte si:
Smernicou mesta o postupe pri aplikovaní zákona o slobode informácií
Smernicou mesta o sťažnostiach a petíciách doručených Mestu Liptovský Hrádok