Základné údaje a Štatút mesta

MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK - základné údaje

Názov :                       Mesto Liptovský Hrádok
Adresa :                     ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpené :               Mgr. Branislavom Trégerom, PhD., primátorom
Bankové spojenie :    Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Hrádok
IBAN :  SK43 5600 0000 0016 0010 8001
IČO : 00 315 494
DIČ :   2021031122

05.09.2007 00:00Mesto Liptovský Hrádok

ŠTATÚT MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

ZÁKLADNÁ
PRÁVNA NORMA MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK
 

05.03.2007 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »